الگوی هوش، خلاقیت و مردم‏شناسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قرائتی، عبدالعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

الگوی هوش، خلاقیت و مردم‏شناسی

‏ ‏

الگوی هوش، خلاقیت و مردم شناسی

دکتر عبدالعلی قرائتی

‏ ‏

‏منظور از الگوی، نمونه یا قاعده و دستوری مجسّم و عینی است که انسان، حتی بدون‏‎ ‎‏استفاده از لغات و کلمات و نصایح و دستورهای اخلاقی و قانونی و آموزش های رسمی‏‎ ‎‏از او می آموزد و آگاهانه یا ناخودآگاه از او تقلید و به او تأسی می کند و در تغییر تفکر،‏‎ ‎‏بینش، شخصیت و رفتار آدمی نقش اساسی دارد. وجود الگوهای برتر و شایسته و‏‎ ‎‏انسان های تکامل یافته، عامل موثری برای تحریک و رشد قوای درونی و استعدادهای‏‎ ‎‏ذاتی و حرکت در جهت رشد و کمال افراد و جامعه است.‏

‏به عقیده نویسنده، حضرت امام خمینی، نمونه و الگویی بود که نظیری در جامعه‏‎ ‎‏ایران نداشت.‏

‏وی با نقل خاطره ای از امام – که در سال 1343 موفق به زیارت ایشان شده بود – بر‏‎ ‎‏هوش سرشار، جذبه شخصی و نورانیت دل امام صحّه می گذارد و یافت های مفید علمی و‏‎ ‎‏آموزشی خود را در باب روان شناسی و مردم شناسی منطبق بر شخصیت حضرت امام می یابد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 348