تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعیِ امام خمینی بر اندیشۀ حوزویان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : غیری، عبدالله

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعیِ امام خمینی بر اندیشۀ حوزویان

تأثیرات فکری، سیاسی و اجتماعیِ امام خمینی بر اندیشۀ حوزویان

حجةالاسلام حاج عبدالله غیری

‏ ‏

‏گسترۀ تاثیرگذاری امام خمینی بر حوزه های علمی – دینی، چه در سطح مدرسان و‏‎ ‎‏محققان و چه در سطح طالبان علم، چشم گیر است. نه تنها دوران پس از پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی نمایان گر این مقوله است، بلکه در سال ها و دهه های پیش از انقلاب نیز شاهد‏‎ ‎‏آن بوده ایم.‏

‏نویسنده مقاله به طرح این پرسش می پردازد که "چگونه یک شخصیت توانسته تا این‏‎ ‎‏حد تاثیرات عمیق فکری، سیاسی و اجتماعی بر اندیشه حوزویان گذارد." آن گاه در‏‎ ‎‏پاسخ می گوید: "حرکتِ همراه با تهذیبِ نفسِ امام، از ایشان شخصیتی مورد اعتماد در‏‎ ‎‏بین حوزویان مطرح می سازد و از همین زمان ارتباط بین امام و حوزویان آغاز می گردد.‏‎ ‎‏تغییر فکری و روحی، اجتماعی و سیاسی حوزویان، همه متأثر از عمق قدرت و تهذیب‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 344

‏نفس امام است. وی می افزاید: جامع نگری سیاسی و اجتماعی، و اعتماد به نفس را باید‏‎ ‎‏از دیگر عوامل تأثیرگذار شخصیت امام دانست. نویسنده با یادکردی از پدر بزرگوار امام‏‎ ‎‏و مواضع سیاسی معظم له در ایام مبارزه، به ویژه در تقابل با تحجر و مقدس نمایی،‏‎ ‎‏می کوشد نمونه هایی از برجستگی های شخصیت امام راحل را به دست دهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 345