جایگاه نهاد دین در دولت از دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عدالتی شاطری، علی‌اصغر ؛ قرائی ابراهیم‏آبادی، فاطمه

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

جایگاه نهاد دین در دولت از دیدگاه امام خمینی(ره)

جایگاه نهاد دین در دولت از دیدگاه امام خمینی(ره) 

علی اصغر عدالتی شاطری و فاطمه قرائی ابراهیم آبادی

‏ ‏

‏هدف اصلی این مقاله، تلاش برای تبیین دیدگاه های امام خمینی(ره) در خصوص‏‎ ‎‏نظام ولایت فقیه و جایگاه نهاد دین در دولت و به ویژه حکومت اسلامی است.‏

‏در مقدّمه، ضمن یادآوری این نکته که بحث ولایت فقیه در اشکال متعدّد و با‏‎ ‎‏تفاوت هایی چند در فقه اهل سنّت نیز آمده و لذا از جمله مباحث اصولی اسلام‏‎ ‎‏محسوب می شود، به اجمال به تطوّرات اندیشۀ ولایت فقیه در فقه شیعه در ادوار گذشته‏‎ ‎‏پرداخته می شود.‏

‏آن گاه در بحثی با عنوان «امام خمینی(ره) مدافع ولایت فقیه در عصر انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی»، پس از ذکر افکار و اندیشه هایی که پس از انقلاب اسلامی از سوی پنج طیف‏‎ ‎‏فکری جامعه مطرح شده، برخی از اظهارات و گفتارهای امام خمینی(ره) برای رفع‏‎ ‎‏شبهه از اذهان جامعه و دفاع از اصل ولایت فقیه، بیان می شود.‏

‏دومین مبحث مقاله، «ولایت فقیه عامل مشروعیّت حکومت اسلامی» نام دارد که پس‏‎ ‎‏از ذکر ادلّه اثبات ولایت فقیه و استشهاد به اظهارات و مکتوبات امام خمینی(ره)،‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 343

نتیجه گیری می شود که: «مردم هیچ گونه نقشی در مشروعیت نظام و حکومت اسلامی‏‎ ‎‏ندارند، اما در مقبولیّت آن نقش دارند؛ تا مردم نباشند حکومتی تشکیل نخواهد شد، اما‏‎ ‎‏نقش مردم در حکومت اسلامی آن است که حکومت و رهبری (ولیّ فقیه) را قبول کرده‏‎ ‎‏و پذیرا باشند...»‏

‏«شروط اساسی رهبر از منظر امام(ره) »، «فراتر از قانون، اما مساوی با دیگران در‏‎ ‎‏برابر قانون» و «اختیارات رهبری و حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره) » از دیگر عناوین‏‎ ‎‏مباحث مقاله است که مطالب آن مستند به سخنان امام خمینی(ره) می باشد و در آن به‏‎ ‎‏شئون ولایت فقیه جامعۀ اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) اشاره شده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 344