همسانی وصیت‏نامۀ امام خمینی با قانون اساسی در پیش‏گیری از انحراف انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صافی، سهیر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

همسانی وصیت‏نامۀ امام خمینی با قانون اساسی در پیش‏گیری از انحراف انقلاب اسلامی

همسانی وصیت نامۀ امام خمینی با قانون اساسی در پیش گیری از انحراف انقلاب اسلامی

سهیر صافی

‏ ‏

‏یکی از سندهای مهم و تاریخی انقلاب اسلامی وصیت نامۀ حضرت امام است که‏‎ ‎‏عمدتاً نسل های آینده را مخاطب قرار داده است. در این باره این سؤال به ذهن می رسد‏‎ ‎‏که چرا ایشان در وصیت نامۀ خود، طرفِ زمانیِ آینده را در نظر گرفته، در حالی که امام‏‎ ‎‏فرزند زمانِ خویش است و به طور طبیعی مسائل مربوط به هر عصر، در محدودۀ همان‏‎ ‎‏عصر است.‏

‏به عقیدۀ نویسنده، وصیت نامۀ امام حاوی مطالب کلی است و غبار کهنگی بر دامن آن‏‎ ‎‏نمی نشیند، زیرا به مباحث ضروری دین پرداخته و در این راه به قرآن کریم تأسّی کرده‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 341

‏ 

است.‏

‏در باور وی همان طور که در وصایای پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) توصیه‏‎ ‎‏شده است که هنگام فتنه ها و انحراف ها به قرآن رو آوریم، در حوادث و رخ دادهای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی نیز وصیت نامۀ امام می تواند بسیار راه گشا باشد و در کنار قانون اساسی‏‎ ‎‏مورد استفاده قرار گیرد، و حتی برای تفسیر و بازبینی قانون اساسی می توان از آن بهره‏‎ ‎‏گرفت.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 342