الامام الخمینی رجل القرن و قرنه قرن الاسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : زهیر، سلیمان

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

الامام الخمینی رجل القرن و قرنه قرن الاسلام

الامام الخمینی رجل القرن و قرنه قرن الاسلام

دکتر سلیمان زهیر

‏ ‏

‏نویسنده از آن رو که امام خمینی را مؤثرترین چهره در ارائه ارزش های اسلامی‏‎ ‎‏می داند، مقاله خود را چنین نام نهاده است. وی با اشاره ای گذرا به حوادث و مصائبی که‏‎ ‎‏دشمنان بر اسلام و مسلمین وارد کرده اند، به بررسی شخصیت های مصلحی هم چون‏‎ ‎‏سید جمال الدین اسدآبادی، کاشف الغطاء، شرف الدین، میرزا نائینی و شهید صدر‏‎ ‎‏می پردازد، به باور وی، جملگی مصلحانی که از آن ها نام برده شد، علی رغم تلاش های‏‎ ‎‏وافر، به تشکیل حکومت اسلامی دست نیافتند.‏

‏تمایز اصلی نهضت امام خمینی در آن بود که با سرنگونی رژیم سلطنتی، دولتی دینی‏‎ ‎‏برپا کرد و به اجرای شریعت و ارزش های دینی همت گمارد. از این رو، نهضت اسلامی‏‎ ‎‏ایران، در بین حرکت های قرن اخیر برجستگی خاصی دارد، چرا که امام خمینی با بهره‏‎ ‎‏گیری از تجربه همه این جریانات نهضتی به راه انداخت که مشابهی در قرن اخیر نداشت.‏

‏شرایط رهبری و اهداف رهبری، موضوع بعدی این مقاله است و نویسنده در آن به‏‎ ‎‏صفات و ویژگی های فطری و اکتسابی رهبر، مثل حلال زادگی، ایمان، تقوا، علم و...‏‎ ‎‏اشاره کرده است. به عقیدۀ وی، بسط عدل و اصلاح خلق، اجرای مقررات دینی،‏‎ ‎‏برقراری امنیت و امیدواری در بین مردم و تبلیغ دین از جمله اهداف رهبری اسلامی اند.‏‎ ‎

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 338