وظایف روحانیت در نگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حیدری، معصومه

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

وظایف روحانیت در نگاه امام خمینی

وظایف روحانیت در نگاه امام خمینی 

معصومه حیدری

‏ ‏

‏در مقالۀ حاضر جایگاه اخلاقی، سیاسی و اجتماعی روحانیت نمایانده شده است؛ به‏‎ ‎‏ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی که هماره بر حفظ قداستِ این‏‎ ‎‏نهاد مردمی اصرار می ورزیدند و تضعیف آن را، مایۀ زیان کاری امت و شکست اسلام و‏‎ ‎‏نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ استعمارگران غرب می شمردند.‏

‏تردیدی نیست که روحانیت نیز در برابر اسلام و انقلاب و مردم، تکلیف هایی دارد که‏‎ ‎‏می باید بدان اهتمام ورزد.‏

‏نویسندۀ مقاله، وظایف روحانیت را چنین ترسیم کرده است: وارستگی نفسانی،‏‎ ‎‏ایستادگی در برابر ستمگران، پاسداری از آزادی، استقلال و آرمان های اسلامی، رهبری‏‎ ‎‏جامعه به سمت معنویت، کوشش در جهت هم بستگی اقشار جامعه و حضور فعال و‏‎ ‎‏آکنده از نشاط در عرصه های سیاسی و فرهنگی.‏

‏مؤلف در پایان مقاله، امام را اسوۀ روحانیت شناسانده و روحانیت را به ساده زیستی و‏‎ ‎‏خیرخواهی اجتماعی و تقویت جنبه های اخلاقی و معنوی و مردم گرایی و نگاه داشتن‏‎ ‎‏حرمت افراد و افکار فرا می خواند.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 332