امام خمینی برترین آسیب‏ شناس قرن بیستم بزرگ‏ترین منجی قرن بیست و یکم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خاکبان، سلیمان

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی برترین آسیب‏ شناس قرن بیستم بزرگ‏ترین منجی قرن بیست و یکم

امام خمینی برترین آسیب‏ شناس قرن بیستم بزرگ‏ترین منجی قرن بیست و یکم

حجةالاسلام والمسلمین سلیمان خاکبان

‏ ‏

‏به عقیدۀ نویسنده، امام خمینی بنا به سه دلیل از سایر شخصیت های بزرگ معاصر‏‎ ‎‏برتری دارد: ‏

‏1) بینش عمیق آسیب شناسانۀ امام نسبت به نارسایی های بنیادین تمدن یک بعدی و‏‎ ‎‏رو به انحطاط ماتریالیسم بین الملل؛ ‏

‏2) تأکید ایشان بر ضرورت حضور دین در حیات فردی و جمعی انسان به عنوان‏‎ ‎‏غنی ترین منبع تغذیه معنوی تمدن ها؛ ‏

‏3) تلاش خستگی ناپذیر امام برای دست یابی به تمدنی جامع که در خدمت نیازهای‏‎ ‎‏مادی و معنوی انسان باشد.‏

‏امام در شرایطی این دیدگاه ها را مطرح کرده که اکثریت قریب به اتفاق روشن فکران و‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 327

‎ ‎‏مهم ترین آسیبی است که امام همواره آن را بر تمدن جدید وارد می ساخت، نقدهای‏‎ ‎‏پی درپی ایشان به مارکسیسم و لیبرالیسم، در نامه یشان به گورباچف به اوج رسید و‏‎ ‎‏پرونده این نگرش به انسان و جهان را مختومه اعلام کرد.‏

‏نویسندۀ مقاله در ادامۀ بحث خود به برخی از نابهنجارها و معضلات غرب از‏‎ ‎‏دیدگاه پاره ای از متفکران غرب می پردازد و آن ها را مؤید نقد امام بر غرب می داند.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 328