نظام خانواده و حقوق متقابل زن و شوهر در اندیشۀ امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : امیری فرد، امیرعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظام خانواده و حقوق متقابل زن و شوهر در اندیشۀ امام خمینی

نظام خانواده و حقوق متقابل زن و شوهر در اندیشۀ امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین امیرعلی امیری فرد

‏ ‏

‏مقالۀ حاضر در پاسخ به اشکالات مقاله ای است که در زمینه حقوق و تکالیف زوجین‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 319

‏به اعتقاد نویسنده: ‏

‏1) برخلاف ادّعای نویسنده مقاله مزبور، امام هیچ گاه مجری قرائت صیغۀ طلاق‏‎ ‎‏نبوده اند؛ ‏

‏2) نویسنده مقاله مزبور میان مباحث روانی، فقهی و اجتماعی خلط کرده است؛ ‏

‏3) «عاشروهن» از باب مفاعله است، بنابراین، هر دو طرف (زن و مرد) را به حسن‏‎ ‎‏معاشرت فراخوانده است؛ ‏

‏4) تمکین هم وظیفۀ زن است و هم وظیفۀ مرد؛ ‏

‏5) نظر امام دربارۀ اجازۀ شوهر در فعالیت های اجتماعی زنان هیچ دگرگونی نداشته و‏‎ ‎‏همان چیزی است که در تحریرالوسیله و رسالۀ ایشان آمده است؛ ‏

‏6) هر یک از زن و مرد بر عهدۀ دیگری حقی دارند که قیام به آن بر هر دو واجب‏‎ ‎‏است؛ ‏

‏7) حق زن بر شوهر آن است که او را خوراک و پوشاک داده و به خاطر آن چه نمی داند‏‎ ‎‏و نمی تواند، او را نکوهش و به او ترش رویی نکند؛ ‏

‏8) معنای قسم یعنی حظ و بهره و نشو یعنی امتناع زوجین از اطاعت دیگری و شقاق‏‎ ‎‏یعنی خروج هر یک از زوجین به اتفاق از اطاعت هم دیگر نه آن چه نویسنده بیان کرده‏‎ ‎‏است.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 320