چشم ‏اندازی بر رسالت و وظایف روحانیت در عصر حاضر از دیدگاه امام خمینی و مقام رهبری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ازگلی، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

چشم ‏اندازی بر رسالت و وظایف روحانیت در عصر حاضر از دیدگاه امام خمینی و مقام رهبری

چشم ‏اندازی بر رسالت و وظایف روحانیت در عصر حاضر از دیدگاه امام خمینی و مقام رهبری

محمد ازگلی

‏ ‏‏نویسنده تلاش کرده است تا بر اساس الگوی رویکرد رهبری چند سطحی،‏‎ ‎‏رسالت های خواص به طور اعم و روحانیون را به طور اخص در عصر حاضر از دیدگاه‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 316

‏وی برای رسیدن به این مقصود ابتدا پنج سطح رهبری، یعنی رهبری خویشتن،‏‎ ‎‏رهبری حواریون رهبر، رهبری گروه، رهبری سازمان و رهبری جامعه را به اجمال‏‎ ‎‏توصیف کرده است تا رسالت رهبران معنوی را – که در بالاترین سطح رهبری قرار دارد –‏‎ ‎‏از دیدگاه امام و رهبری دسته بندی کند. وی با چنین الگوی نظری، با استنتاج از بیانات‏‎ ‎‏امام(ره) و رهبری، بخشی از این رسالت رهبران معنوی را در موارد زیر دسته بندی کرده‏‎ ‎‏است: ‏

‏الف) وظایف علمی شامل تجهیز برای دفاع از اسلام، تدوین و بیان تمام شئون اسلام‏‎ ‎‏و  عرضه آن به دنیا، تکمیل روش و  طرز تبلیغ و فعالیت، مطالعه سایر احکام اسلامی،‏‎ ‎‏مطالعه دقیق اوضاع جامعه، بیان طرز حکومت دینی، تبیین جهت گیری اقتصاد اسلامی،‏‎ ‎‏پرورش افراد ارزنده و...‏

‏ب) وظایف اخلاقی شامل تهذیب نفس، تکامل روحی و طرز زندگی، پارسایی و‏‎ ‎‏رویگردانی از حطام دنیایی، پرهیز از اختلافات، حسن سلوک با خلق خدا، پرهیز از‏‎ ‎‏رقابت، تقویت اراده، سرکوب خواسته های نفسانی، ساده زیستی و پرهیز از تجملات،‏‎ ‎‏داشتن خلوص و احساس مسئولیت و تحمل نکردن ذلت و حقارت.‏

‏ج) وظایف اجتماعی شامل جدیت در معرفی نظامات و قوانین اجتماعی اسلام،‏‎ ‎‏فراهم کردن شرایط اجتماعی مساعد برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت، ایجاد نهضت‏‎ ‎‏امر به معروف و نهی از منکر، هم فکرسازی، ایجاد رشد فکری و سیاسی در مردم،‏‎ ‎‏هدایت توده ها، حفظ وحدت ملی، آگاهی دادن به همه اقشار جامعه و جلوگیری از‏‎ ‎‏تهاجم فرهنگ های مبتذل شرقی و غربی و حمایت از پابرهنگان.‏

‏د) وظایف سیاسی شامل عدم سکوت در مقابل ستمگران، مبارزه در راه تشکیل‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، از بین بردن دستگاه های حکومتی فاسد، کسب قدرت برای به دست‏‎ ‎‏گرفتن سیاست و اقتصاد و اداره کشور، اشتراک مساعی در دفاع از اسلام، ایجاد وحدت‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 317

‎ ‎‏از وابستگی، دخالت در مهم ترین مسائل سیاسی کشور، جلوگیری از فساد و شکستن‏‎ ‎‏بت سیادت تحمیلی جهان خواران.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 318