وظایف روحانیت از نگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : احمدی، رضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

وظایف روحانیت از نگاه امام خمینی(ره)

وظایف روحانیت از نگاه امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام رضا احمدی

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله بر آن است که وظایف روحانیت را در زمینه های سیاسی،‏‎ ‎‏اجتماعی، علمی و اخلاقی از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی کند.‏

‏وی برای این منظور در دفتر نخست، به وظایف سیاسی روحانیت اشاره می کند و در آن‏‎ ‎‏دیدگاه های شیعه در باب حکومت را طرح و مسئله جدایی دین از سیاست را بررسی می کند. ‏

‏وی در دفتر دوم، تحت عنوان روحانیت و اجتماع، به تأثیرات اجتماعی روحانیت‏‎ ‎‏اشاره دارد و رسالت اجتماعی روحانیت را از زبان امام(ره) بیان می کند و در دفتر سوم‏‎ ‎‏در باب رسال علمی روحانیت، چشم اندازی به علوم اسلامی در حوزه ها دارد.‏

‏مؤلف در ادامه ضمن برشمردن برخی از مشکلات عمده در راه تحول حوزه، به‏‎ ‎‏بحث اجتهاد و مسئله زمان و مکان در اجتهاد اشاره می کند و برخی از کاستی ها و‏‎ ‎‏بایسته های آموزشی و تبلیغی حوزه را از منظر امام(ره) بر می شمارد. وی در دفتر چهارم‏‎ ‎‏به ضرورت بازخوانی اخلاق می پردازد و وضعیت اخلاق را در حوزه ها بررسی می کند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 314