العمل الحکومی و دوره فی تحقیق مسؤولیات الدولة الاسلامیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تسخیری، محمدعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

العمل الحکومی و دوره فی تحقیق مسؤولیات الدولة الاسلامیة

العمل الحکومی و دوره فی تحقیق مسؤولیات الدولة الاسلامیة

آیةالله محمدعلی تسخیری

‏ ‏

‏نقش حکومت در حرکت های اجتماعی امری اساسی است و اسلام که دارای‏‎ ‎‏دیدگاه های اجتماعی فراگیر است، قهراً به این موضوع توجه دارد. با توجه به همین نقش‏‎ ‎‏برای تأثیرگذاری و هدایت جامعه از سوی حکومت، امکانات و اختیارات ویژه ای لازم‏‎ ‎‏است که باید مورد مطالعه محققان قرار گیرد.‏

‏حوزه مسئولیت فقیهِ حاکم بسیار وسیع تر از مفتی است. به همین خاطر افق دید او‏‎ ‎‏علاوه بر همه ملاحظاتی که یک مفتی در هنگام فتوا دادن دارد می باید عمیق و فراتر‏‎ ‎‏باشد؛ مثلاً به لوازم و پی آمدهای حکم صادره توجه کند و تعارض ها و تأثیر آن بر سایر‏‎ ‎‏امور را دریابد. این مقاله که از پنج قسمت فراهم آمده است موضوعات ذیل را به بحث‏‎ ‎‏گذارده است: 1) توضیح واژگان احکام حکومتی، حکم اولی و ثانوی و ارتباط میان آن‏‎ ‎‏دو؛ 2) مشروعیت و اسلامی بودن احکام حکومتی و بیان بعضی از مصادیق؛ 3)‏‎ ‎‏مسئولیت های حکومت اسلامی و بیان ملاک هایی که مقتضی اجرای آن مسئولیت است؛ ‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 286

‎ ‎‏اختیارات حاکم اسلامی برای اجرای موارد فوق.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 287