نظارت بر قدرت سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ورعی، سید جواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظارت بر قدرت سیاسی

نظارت بر قدرت سیاسی 

حجةالاسلام والمسلمین سید جواد ورعی

‏ ‏

‏نظارت بر قدرت سیاسی از موضوعات مهم در مباحث فلسفه سیاسی است. آن جا‏‎ ‎‏که برخورداری از قدرت سیاسی به طور طبیعی آدمی را به فساد و تباهی و تضییع حقوق‏‎ ‎‏دیگران می کشاند، نظارت بر آن همواره مورد توجه فلاسفه و مکاتب سیاسی بوده‏‎ ‎‏است.‏

‏به عقیدۀ نویسنده، مکانیسم های نظارت بر قدرت از دیدگاه اسلام به دو دسته درونی‏‎ ‎‏و بیرونی تقسیم می شوند. عدالت مهم ترین عاملی است که در اندیشۀ دین، حاکم را به‏‎ ‎‏کنترل درونی وا می دارد. در واقع، عدالت و تقوا در درون صاحبان قدرت، موجب تعدیل‏‎ ‎‏تمایلات شخصی آنان و حذر کردن از سوء استفاده از قدرت می شود.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 277

‎ ‎‏گرفته، در نظام های سیاسی دنیا مورد توجه قرار نگرفته است. در مغرب زمین نظارت از‏‎ ‎‏طریق مکانیسم ها بیرونی انجام می گیرد و قدرت از طریق نهادهای مدنی کنترل می گردد‏‎ ‎‏با این همه از نظر اسلامی، نظارت بیرونی هر چند لازم است اما کفایت نمی کند و ممکن‏‎ ‎‏است دولت را به گونه های دیگر به استبداد بکشاند. علاوه بر این، مردم در نظام اسلامی‏‎ ‎‏می توانند از باب نصیحت ائمۀ مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر بر مصرف مالیات‏‎ ‎‏و نیز بقای شرایط و استمرار وظایف خاص حاکم اسلامی، نظارت پیوسته داشته باشد.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 278