امام و ارزش‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : علی‌آبادی، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام و ارزش‏ ها

امام و ارزش‏ ها

حجةالاسلام والمسلمین محمد علی آبادی

‏ ‏

‏ارزش های اعتقادی و اخلاقی رهبر فقید انقلاب اسلامی، موضوع این مقاله است.‏‎ ‎‏نویسنده در این باره می نگارد: «امام خمینی نمونه کامل و الگویی تمام عیار از ارزش های‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 260

‎ ‎‏جهاد، شهادت، ظلم ستیزی و ایثار نمایان می شد.»‏

‏در بخشی از مقاله نویسنده از ملاک ارزش ها سخن می گوید و با نقل گفته ای از امام‏‎ ‎‏خمینی، به معنویت باطنی انسان اشاره می کند: «ملاک امام راحل در تعیین آن، توجه به‏‎ ‎‏عامل کار است و نیت عمل است. امام به دو نکتۀ خلوص نیت فردِ عامل و شأن و توانِ‏‎ ‎‏فرد انجام دهنده توجه دارند؛ یعنی اگر کارِ به ظاهر کوچکی را یک فرد مستضعف با‏‎ ‎‏خلوص نیت انجام دهد، قابل قیاس با کمکِ توأمِ  با ریاکاری ثروتمند نیست.» نویسنده‏‎ ‎‏امام خمینی را مظهر آرمان ها و ارزش های دینی می خواند؛ ارزش هایی که در زندگی‏‎ ‎‏پیامبران و امامان جلوه داشت است.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 261