امام خمینی و راهبرد اصالت تکلیف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سعیدی، محمدحسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و راهبرد اصالت تکلیف

امام خمینی و راهبرد اصالت تکلیف

حجةالاسلام محمد حسن سعیدی

‏ ‏

‏تکلیف گرایی، ویژگی بارز حیات سیاسی امام خمینی شناخته شده است و بی گمان‏‎ ‎‏در تحلیل این مقوله، راز برتری ایده ها و اقدام های معظم له در فراز و نشیب انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی آشکار می گردد.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 252

‎ ‎‏و تحجر، و رویکرد به عنصر زمان و مکان و تشخیص واقعیت ها و مصلحت های نو‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی تلقی می کند و به پیامدهای عملی آن می پردازد که عبارت اند از: ‏

‏تقرب به خداوند؛ زوال ناپذیری حق؛ شفاف شدن مواضع و تمیز حق و باطل؛ فزونی‏‎ ‎‏مقاومت؛ تقویت حس مسئولیت پذیری و قاطعیت.‏

‏نگاهی به عملکرد سیاسی رهبر فقید انقلاب، از جمله در دوران دفاع مقدس،‏‎ ‎‏روشن گر ابعاد یاد شده تکلیف گرایی ایشان است.‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 253