اسلام و دموکراسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رامین، فرخ

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

اسلام و دموکراسی

اسلام و دموکراسی

فرح رامین

‏ ‏

‏آموزه های دینی و اجتماعی اسلام می نمایاند که مردم، انتخاب و آرای آنان، نقطه‏‎ ‎‏اتکای سیاست و حکومت مذهبی است. از این رو نمی توان روابط و مناسبات متقابل‏‎ ‎‏حاکم و مردم را نادیده گرفت و شهروندان را از حقوق سیاسی – اجتماعی محروم‏‎ ‎‏ساخت، چرا که حکومت برای مردم و متکی به شعور و حضور و حماسۀ ملی است.‏‎ ‎‏بدین سان از وجود نوعی دموکراسی در متن سیاست دینی نمی توان غفلت ورزید، اما‏‎ ‎‏این سخن، بدین معنا نیست که دغدغۀ سازگاری یا ناسازگاری اسلام با دموکراسی غربی‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 243

‏نویسنده با در نظر گرفتن فضای فرهنگی – اجتماعیِ حاکم بر جامعۀ  مذهبی، اعتقاد‏‎ ‎‏دارد که حاکمیت سیاسی اسلام را باید بر محور ولایت فقیه – که امام خمینی در دوران‏‎ ‎‏معاصر، بنیان نهیم – بسط و توسعه بخشیم و در عین حال، از تجارب و آرای دیگران بی‏‎ ‎‏ بهره نمانیم و نقطه های مثبت فلسفه های اجتماعی عصر حاضر را از یاد نبریم.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 244