جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اراکی، محسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام از دیدگاه امام خمینی

جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام از دیدگاه امام خمینی

حجةالاسلام و المسلمین محسن اراکی

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله موضوع خود را در چارچوب ذیل به طور اختصار بحث کرده‏‎ ‎‏است: ‏

‏1) قدرت و مشروعیت از ارکان عقلی حکومت بحساب می آیند.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 231

2) مهم ترین سئوالی که در باب قدرت مطرح می شود آن است که منبع قدرت در‏‎ ‎‏حکومت چیست؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه مطرح شده است: دیدگاه جبر و‏‎ ‎‏اکراه، که با استناد به برخی از آیات و روایات اسلامی، منطقی غیر مشروع است؛ و‏‎ ‎‏دیدگاه اراده و خواست مردم که حضرت امام خمینی بر آن تکیه وافر کرده است.‏

‏3) به نظر نویسنده مشروعیت یعنی شایستگی و این شایستگی مساوی با عدل است.‏‎ ‎‏ملاک مشروع حکومت در زمینه تقنین یا اجرا و یا قضا، تنها اراده خداوند است و هیچ‏‎ ‎‏چیز دیگر مثل اراده انسان، نمی تواند ملاک مشروعیت حکم باشد.‏

‏4) تفاوت اصلی حکومت اسلامی با حکومت استبدادی در این است که در حکومت‏‎ ‎‏اسلامی، اراده مردم منبع قدرت و اراده خداوند منبع مشروعیت است، در حالی که‏‎ ‎‏حکومت استبدادی نه در قدرت به اراده مردم متکی است و نه در مشروعیت به اراده‏‎ ‎‏خداوندی. تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی این است که دموکراسی‏‎ ‎‏دچار بحران مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را معین کند برخوردار‏‎ ‎‏نیست!‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 232