احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : احمدی، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)

احزاب سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) 

علی احمدی

‏ ‏

‏در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) که در نظام ولایت فقیه تبلور یافته است، اصل‏‎ ‎‏تحزّب به عنوان یک حق برای مردم پذیرفته شده است، زیرا آزادی بیان و فعالیت‏‎ ‎‏سیاسی یکی از عناصر پذیرفته شده در اندیشه ایشان است ولی این بدان معنا نیست که‏‎ ‎‏ایشان هر حزبی را با هر نوع عملکردی و در همه جا مفید بداند، بلکه ملاک امام برای‏‎ ‎‏مجاز به فعالیت بودن احزاب رعایت مصالح عمومی جامعه است.‏

‏به اعتقاد نویسنده امام با شناختی که از نواقص فعالیت احزاب در ایران داشته اند،‏‎ ‎‏یعنی دولتی بودن، تقلیدی بودن، فقدان فرهنگ سیاسی حزبی، وابستگی به قدرت های‏‎ ‎‏خارجی و تعارض آن ها با وحدت و یکپارچگی جامعه، درباره کارآیی و عملکرد آن ها‏‎ ‎‏در جوامع جهان سوم – به خصوص ایران - خوشبین نبودند. در عین حال از نظر نویسنده‏‎ ‎‏امام برای فعالیت احزاب در نظام ولایت فقیه شرایط زیرا را لازم می دانستند: ‏

‏1) عدم برخورداری مسلحانه با نظام اسلامی؛ ‏

‏2) انتقادگری به جای توطئه؛ ‏

‏3) عدم وابستگی به قدرت های خارجی؛ ‏

‏4) عدم اضرار به مصالح عمومی؛ ‏

‏5) پذیرش جامعه و حمایت عمومی؛ ‏

‏6) سازگاری با وحدت ملی و اجتماعی.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 229