وحدت مسلمانان از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ابراهیمبای سلامی، غلامرضا حیدر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

وحدت مسلمانان از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏وحدت مسلمانان از دیدگاه امام خمینی

غلامرضا حیدر ابراهیمبای سلامی

‏ ‏

‏این مقاله با رویکرد جامعه شناختی به هم بستگی دینی مسلمانان از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی به عنوان یک متفکر و مصلح دینی پرداخته است و با تمایز بین وحدت اجتماعی‏‎ ‎‏و دینی، با عنایت به سیر تکامل و توسعۀ روزافزون جامعه بشری و جهانی شدنِ فزاینده‏‎ ‎‏امور با تسلط علمی و فنی و ارتباطی و اضمحلال خرده فرهنگ ها در درون فرهنگ‏‎ ‎‏مسلط و مسلح، ضرورت وحدت مسلمین و اعلام هویت اصلی آن ها در عرصه جهانی با‏‎ ‎‏تمسک به برخی اندیشه های امام خمینی بیان شده است. وحدت در این رویکرد مبتنی‏‎ ‎‏بر نوعی پذیرش ایمانی و تعهد درونی تعمیم یافته است. روح جمعی کسانی که ریشه‏‎ ‎‏اعتقادی و مبانی ارزشی مشترکی دارند «امت» را تشکیل می دهد. هر چه افراد و‏‎ ‎‏گروه های دینی به «امت» نزدیک تر شوند، از تعلقات قشری و محدود کننده آن ها کاسته‏‎ ‎‏می شود.‏

‏چگونه تحقق این وحدت با دست یابی به وفاق شناختی و ارزشی، حفظ استقلال‏‎ ‎‏نسبی حوزه های نظری و عملی فرق اسلامی، ایجاد شرایط برای مدیریت توافق ها و‏‎ ‎‏تضادهای معرفتی و ارزشی، رفع تبعیض بین برادران دینی، توجه به سازمان های‏‎ ‎‏بین المللیِ اسلامی و اعلام مواضع با صدور بیانیه های جهانی ممکن دانسته شده است.‏

‏در پایان پیش نهاد شده است به مناسبت آغاز 2000 میلادی و جشن خاص عالم‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 227

مسیحیت با مشورت اندیشمندان مسلمان اعلامیه مشترک و جهانی مبتنی بر هویت‏‎ ‎‏دینی مسلمین تحت عنوان ‏«نحن مسلمون»‏: «‏‎we are moslem‎‏» منتشر شود.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 228