جایگاه جمهوریت در نظام حکومتی ولایت بر اساس اندیشه‏ های امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عباس‌زاده، مسعود

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

جایگاه جمهوریت در نظام حکومتی ولایت بر اساس اندیشه‏ های امام خمینی

جایگاه جمهوریت در نظام حکومتی ولایت بر اساس اندیشه های امام خمینی

مسعود عباس زاده

‏ ‏

‏نظام سیاسی مطلوب امام خمینی، با بال های اسلامیت و جمهوریت، توان دست یابی‏‎ ‎‏به افق های روشن فردا را خواهد داشت. تفکیک و گراییدن به یک سو، تفرقه و‏‎ ‎‏خودسری را جای گزین همدلی و وحدت اجتماعی – که محور بنیادی نظام و انقلاب‏‎ ‎‏است – می کند.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 215

‏نویسنده، به جایگاه جمهوریت نگاهی می افکند و با بهره گرفتن از سخنان امام‏‎ ‎‏خمینی در دیدارها و پیام های گوناگون، طرحِ مشارکت، نظارت و حضور مردم در‏‎ ‎‏انتخابات، راه پیمایی ها و جمعه ها و جماعت ها، و سعی در وحدت و بقای اسلام را‏‎ ‎‏حاکی از عنایت ایشان به جمهوریت می داند. ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 216