امام خمینی و حق حاکمیت ملی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صالحی، نادعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و حق حاکمیت ملی

امام خمینی و حق حاکمیت ملی

نادعلی صالحی

‏ ‏

‏در این مقاله، ارائه برخی از دیدگاه های امام خمینی در زمینه حقوق اساسی مورد نظر است. ‏

‏امام خمینی انسان ها به دلیل دارا بودن عقل صاحب اختیار در تعیین سرنوشت خود‏‎ ‎‏می داند. ایشان به سه دلیل انقلاب کردند: ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 214

‏1) عدم اتکای رژیم طاغوت بر آرای مردم؛ ‏

‏2) پایمال کردن حقوق مردم به وسیله این رژیم؛ ‏

‏3) تحقق وعده الهی خداوند دربارۀ حکومت مستضعفان است.‏

‏امام در ایام نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی در تعیین نوع حکومت به دو اصل مهم‏‎ ‎‏اشاره کردند: ‏

‏1) جمهوریت نظام که نشانۀ مردمی بودن آن است؛ 2) اسلامی بودن نظام که نشان‏‎ ‎‏دهندۀ اصالت ارزش های دینی در این نظام است.‏

‏در دیدگاه های امام سه نکته مهم وجود دارد: ‏

‏همه آحاد بشر حق دارند سرنوشت خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی‏‎ ‎‏و... تعیین کنند؛ ‏

‏2) حتی اگر مشروعیت نظام را به رأی مردم ندانیم، تردیدی نیست که به فعلیّت‏‎ ‎‏رسیدن نظام در گرو پذیرش عمومی مردم است؛ ‏

‏3) اکثر مردم ایران مکتب، اسلام را پذیرفته اند و بر اجرای قوانین آن تأکید دارند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 215