نقش و جایگاه مردم در نظام ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صادقی، شیده

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نقش و جایگاه مردم در نظام ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

‏ ‏

نقش و جایگاه مردم در نظام ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) 

شیده صادقی

‏ ‏

‏نویسنده با بیان اهمیت موضوع، به تبیین نقش مردم در نظام ولایت پرداخته و تعیین‏‎ ‎‏حدود اختیارات و آزادی ها را مبتنی بر مشخص شدن معنای آزادی در نظام سیاسی‏‎ ‎‏مبتنی بر ولایت فقیه می داند و به همین منظور ضمن ارائه تعریفی از آزادی، ملاک،‏‎ ‎‏مراتب و گسترش آزادی را بررسی می کند.‏

‏نگارنده در بخش دیگر مقاله، تحت عنوان «الگوی اصولی آزادی و مشارکت‏‎ ‎‏اجتماعی» به چگونگی جریان تصمیم سازی به طور مطلق اشاره دارد و دو دیدگاه‏‎ ‎‏«کثرت گرا» و «نخبه گرا» را در این روند توضیح داده، به بحث جریان تصمیم سازی در‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی می پردازد و در این مجموعه، دیدگاه های حضرت امام(ره) را‏‎ ‎‏تحلیل می کند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 214