نظام ولایت ‏فقیه و دموکراسی، رابطه اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دیداری‌اردکانی؛ عبدالحسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

نظام ولایت ‏فقیه و دموکراسی، رابطه اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی

نظام ولایت ‏فقیه و دموکراسی، رابطه اسلامیت و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی

عبدالحسین دیداری اردکانی

‏ ‏

‏دموکراسی حکومت مردم است و قوام آن نیز بسته به مشارکت آنان در فرآیند تصمیم ‏‎ ‎‏گیری است. آزادی نیز از مقوّمات دمکراسی است که بدون آن مفهوم نمی یابد.‏‎ ‎‏دموکراسی روش است و رژیم و قالب سیاسی به حساب نمی آید.‏

‏درباره این که آیا نظریه ولایت فقیه با دموکراسی سازگاری دارد یا نه، دیدگاه های‏‎ ‎‏گوناگونی ابراز شده است. به عقیده امام خمینی، حکومت اسلامی هیچ یک از انواع‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 211

رژیم های سیاسی موجود نیست؛ یعنی نه سلطنتی است و نه مشروطه، نه استبدادی و نه مطلقه.‏

‏آن چه در اندیشه سیاسی امام خمینی مهم است، محتوای حکومت اسلامی است که‏‎ ‎‏باید مبتنی بر شریعت اسلام باشد. با این همه، چنین محتوایی باید با اقبال عمومی مردم‏‎ ‎‏و رضایت آنان رو به رو گردد و به مرحله اجرا برسد. این همان سازگاری بین حکومت‏‎ ‎‏اسلامی (ولایت فقیه) و دموکراسی است که از اجرای شریعت تا پذیرش ولیّ فقیه،‏‎ ‎‏مبتنی بر آرای عمومی مردم است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 212