ارتباط رهبری با سه قوه و رؤسای آن‏ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قربانیان، بکتاش

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ارتباط رهبری با سه قوه و رؤسای آن‏ها

‏ ‏

ارتباط رهبری با سه قوه و رؤسای آن ها

بکتاش قربانیان

‏ ‏

‏قانون گذاری در حوزه احکام اسلام، عنوان بخش نخست مقاله است، که در آن‏‎ ‎‏مفهوم و ضرورت قانون گرایی و صفات قانون گذار و دستیابی به قانون خداوند، بحث‏‎ ‎‏شده است. از آن پس، نقش ولایت فقیه در حفظ کیان نظام و ضرورت مجلس و مرجع‏‎ ‎‏قانون گذاری مطرح می شود.‏

‏نویسنده درباره ارتباط مجلس با رهبری می نویسد: «از دیدگاه اسلامی، مجلس‏‎ ‎‏شورا، یا مجلس قانون گذاری، بازوی مشورتی رهبر است؛ یعنی متخصصان هر قسمت‏‎ ‎‏مسائل را بررسی کرده، نظر می دهند... سپس فقیه آن را به قواعد فقهی می سنجد و امضا‏‎ ‎‏می کند.»‏

‏نویسنده در بخش پایانی مقاله به تبیین ارتباط رهبری در پرتو اصول قانون می پردازد و‏‎ ‎‏در نهایت محور بودنِ ولایت در نظام جمهوری اسلامی می نمایاند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 210