ولایت مطلقه فقیه؛ فرا قانونی یا در چارچوب قانون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نوبهار، رحیم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت مطلقه فقیه؛ فرا قانونی یا در چارچوب قانون

ولایت مطلقه فقیه؛ فراقانونی یا در چارچوب قانون

حجةالاسلام رحیم نوبهار

‏ ‏

‏نظام سیاسی جمهوی اسلامی از یک سو براساس ولایت فقیه استوار است و از‏‎ ‎‏دیگر سو، در چارچوب قانون اساسی شکل گرفته است. نویسنده با طرح این پرسش که‏‎ ‎‏ولایت فقیه، فراقانونی است یا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی – که میثاق‏‎ ‎‏ملی مردم شناخته شده است – به تجزیه و تحلیل می پردازد.‏

‏در این پژوهش، با مبانی فقهیِ محدود بودنِ ولایت فقیه به قانون اساسی و فراقانونی‏‎ ‎‏نبودن آن، بدین سان آشنایی پیدا می کنیم: استناد به ادلۀ وجوب وفای به عهد، لزوم وفای‏‎ ‎‏به شرط، وکالتی بودن ولایت فقیه، لزوم جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام و عدم‏‎ ‎‏مشروعیت تخطّی از برخی از اصول اساسی. ‏

‏از آن پس، نویسنده چنین جمع بندی می کند که: عمل به اصول و چارچوب قانون‏‎ ‎‏اساسی اصل است و تحت هیچ شرایطی، به منظور نیل به راه حلی برای رهایی از‏‎ ‎‏بحران ها، نمی توان اقدام به نقض قانون اساسی کرد.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 198