شرطیة العدالة فی ولی الفقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضی اللبنانی، محمدحسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

شرطیة العدالة فی ولی الفقیه

‏ ‏

‏ ‏

شرطیة العدالة فی ولی الفقیه

حجةالاسلام والمسلمین محمدحسین مرتضی اللبنانی

‏ ‏

‏این مقاله در چهار قسمت موضوع خود را پی گرفته است: در بخش اول، نویسنده در‏‎ ‎‏بیان اهتمام شارع به عدالت، با اشاره به برخی از آیات و روایات، به ذکر مصادیقی که‏‎ ‎‏عدالت در آن ها شرط شده است می پردازد. عدالت قاضی، شاهد، عامل صدقات، امام‏‎ ‎‏جماعت، نایب عبادات و مجتهد از جمله مواردی است که در روایات اسلامی مورد‏‎ ‎‏عنایت ویژه بوده است.‏

‏بخش دوم این مقاله به بیان معنای عدالت اختصاص دارد که در آن نویسنده به برخی‏‎ ‎‏از تعاریف و گفته های فقها اشاره می کند.‏

‏وی در بخش سوم به اشتراط عدالت در ولیّ فقیه و مرجع تقلید اشاره و روایات و‏‎ ‎‏نظریات علما را بررسی کرده است.‏

‏آسیب شناسی عدالت، موضوع بخش چهارم است که نویسنده طی آن، به مصادیق‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 195

گوناگونی از خروج فقیه از عدالت، اشاره می کند و در نهایت اذعان می دارد که در این‏‎ ‎‏موارد، دیدگاه واحدی بین فقها وجود ندارد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 196