اختیارات ولی ‏فقیه در حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : کلباسی، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

اختیارات ولی ‏فقیه در حکومت اسلامی

‏ ‏

اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی

محمد کلباسی

‏ ‏

‏طرح قلمرو ولایت و ارتباط آن با سیاست و حکومت و نیز احکام اولی و ثانوی،‏‎ ‎‏نخستین بحثی است نویسندۀ مقاله بدان پرداخته است.‏

‏امور مختص به مقام ولایت، رؤیت اهلّه، وقوف در موقفین، حدودِ الهی و تعزیرات،‏‎ ‎‏افراد بی سرپرست، انفال، خمس و سهم امام، مفلس و محجور، مقوله های دیگری است‏‎ ‎‏که گسترۀ ولایت فقیه را نشان می دهد.‏

‏این جمع بندی محقق حاکی از این نکته است که فقیه همه اختیارات امام(ع) را دارد،‏‎ ‎‏مگر اموری که از جهات حکومت ظاهری بیرون بوده و به شخص امام معصوم(ع) و‏‎ ‎‏مقام معنوی او وابسته باشد یا امر به جهاد غیردفاعی که مخصوص امام معصوم(ع) است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 194