حدود اختیارات رهبری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسینی، سید فرشاد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حدود اختیارات رهبری

حدود اختیارات رهبری

سیدفرشاد حسینی

‏ ‏

‏نویسنده، با بیان مشروطه بودن حکومت اسلامی و لزوم پای بندی به قانون و احکام‏‎ ‎‏اسلام و مصلاح اجتماع، طرح اختیارات و حوزۀ عملِ رهبری در قانون اساسی را حاکی‏‎ ‎‏از ضرورتی می داند که جمهوریت نظام آن را می طلبد؛ وگرنه پیدا است که ولیّ فقیه در‏‎ ‎‏احکام حکومتی همان جایگاهی را دارد که پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) در زمان‏‎ ‎‏حکومت و خلافتِ خود داشتند، و بر اساس این برداشت فقهی – سیاسی نمی توان‏‎ ‎‏محدودیتی برای رهبری در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، قائل شد، مگر در چارچوب شرع‏‎ ‎‏و فضیلت و تکلیف.‏

‏نویسنده در ادامه، رابطۀ ولیّ فقیه با قوای سه گانۀ مجریه، قضائیه و مقننه را مطرح‏‎ ‎‏کرده و به تبیین حوزۀ حکومتی ولیّ امر، از منظر قانون اساسی می پردازد و با بهره گیری‏‎ ‎‏از روایات نشان می دهد که ولایت فقیه در تمامی عرصه های زندگی و جامعه حضور و‏‎ ‎‏نقشی هدایت گرانه دارد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 186