شرایط ولیّ ‏فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جزائری، سیدعباس

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

شرایط ولیّ ‏فقیه

شرایط ولیّ فقیه

سیدعباس جزائری

‏ ‏

‏مقاله در دو بخش علم و عدالت ولیّ فقیه تنظیم شده است، که به کمک آیات و‏‎ ‎‏احادیث و نقل بخش هایی از کلام امام خمینی، سعی می شود مقام علم و عدالت در‏‎ ‎‏حیات فقهی – سیاسی ولیّ فقیه نمایانده شود، «امام راحل دو ویژگیِ علم و عدالت را‏‎ ‎‏شرایط خاص رهبری جامعه می دانند و عقل، تدبیر، کفایت و صلاحیت را، که جزء‏‎ ‎‏ویژگی عام است، امری ضروری و لازم می دانند که در شرط نخست، یعنی علم به مفهوم‏‎ ‎‏وسیع آن مندرج است.»‏

‏نویسنده در بررسیِ تفاوت هایی که میان فقیه و قاضی و امام جماعت وجود دارد، در‏‎ ‎‏تلاش است تا تصویر روشنی از جایگاه و گسترۀ علم و عدالت ارائه دهد. وی دربارۀ‏‎ ‎‏عدالت در جریان اجتماعی – سیاسی می نویسد: عدالت باید برقرار شود تا جامعه به‏‎ ‎‏سوی کمال حرکت نماید، چه این موضوع در اسلام محور امور است.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 185

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 186