حدود اختیارات ولی‏ فقیه (تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه فقیه و قانون اساسی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ارسطا، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حدود اختیارات ولی‏ فقیه (تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه فقیه و قانون اساسی)

حدود اختیارات ولی فقیه (تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه فقیه و قانون اساسی) 

حجةالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا

‏ ‏

‏نویسنده پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی ولایت، به بررسی مفهوم ولایت مطلقه‏‎ ‎‏فقیه از دیدگاه امام خمینی می پردازد. به عقیدۀ وی، دستیابی به مفهوم مذکور مبتنی بر‏‎ ‎‏تحلیل دیدگاه امام در دو مقطعِ قبل و بعد از انقلاب است: ‏

‏ولایت مطلقه فقیه در تالیفات امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی: در‏‎ ‎‏کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» و نیز جلد دوم کتاب «البیع»، بدون این که ولایت‏‎ ‎‏مطلقه به صراحت بیان شده باشد، تمام اختیارات معصوم در باب حکومت و ریاست از‏‎ ‎‏آن فقیه می باشد. با این همه، مطلقه بودن همه اختیارات انتقال یافته معصوم به فقیه،‏‎ ‎‏روشن است.‏

‏به عقیده امام، ولایت انتقالی، ولایت کلیه الهیه نیست و فقیه همانند معصوم در احوال‏‎ ‎‏شخصی مردم ولایت ندارد، ولایت او تنها در محدودۀ اختیارات حکومت و امور‏‎ ‎‏عمومی جامعه است. از این رو، ولایت مطلقه، ولایت استبدادی نیست و بر فقیه واجب‏‎ ‎‏است که اولاً: در حوزه عمومی، اعمال ولایت کند، ثانیاً: مصلحت عموم مردم مقدم‏‎ ‎‏بر مصلحت ولّی است.‏

‏2) ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی: مهم ترین‏‎ ‎‏دیدگاه امام دربارۀ ولایت مطلقه فقیه در این دوران، در نامۀ مورخ 16 / 10 / 66 خطاب به‏‎ ‎‏مقام معظم رهبری (رئیس جمهور وقت) منعکس شده است. مهم ترین سؤالی که در‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 181

‏این جا مطرح می شود آن است که آیا امام ولیّ فقیه را دارای اختیاراتی می داند که نه در‏‎ ‎‏تحت احکام اولیه می گنجد و نه احکام ثانویه؟ به عقیده ایشان اختیارات حکومت‏‎ ‎‏محدود به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه و مقید به ضرورت و اضطرار نیست، بلکه‏‎ ‎‏عناوین دیگری نیز برای احکام ثانویه وجود دارد که باعث افزایش اختیارات حکومت‏‎ ‎‏اسلامی می گردد. از این رو تا جایی که مصلحت عمومی اقتضا کند – ولو این که الآن‏‎ ‎‏ضرورتی نباشد – حکومت اسلامی دارای اختیارات است و تنها مصلحتِ جمع است که‏‎ ‎‏حو زه اختیارات آن را محدود می سازد.‏

‏ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی، موضوع بعدی این مقاله است. واژه ولایت‏‎ ‎‏مطلقه امر و امامت امت در اصل 57 آمده و حدود اختیارات آن به اصول دیگر یعنی‏‎ ‎‏اصل 110 موکول شده است.‏

‏وی در نقد کسانی که اختیارات ولی فقیه را منحصر در 11 مورد اصل 110 می دانند‏‎ ‎‏می گوید اولاً اصل 57 در مقام بیان مطلقه بودن نیست و ثانیاً اعضای شورای بازنگری‏‎ ‎‏قانون اساسی، مرادشان از اصل 110 انحصار اختیارات فقیه در آن امور نبوده است.‏

‏ ‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 182