بررسی تطبیقی اندیشۀ امام خمینی در فقه سیاسی معاصر شیعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نصراصفهانی، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بررسی تطبیقی اندیشۀ امام خمینی در فقه سیاسی معاصر شیعه

‏ ‏

بررسی تطبیقی اندیشۀ امام خمینی در فقه سیاسی معاصر شیعه 

علی نصر اصفهانی

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله کوشیده است تا دیدگاه های تنی از چند از علمای معاصر را، که‏‎ ‎‏عمدتاً بعد از طرح مباحث ولایت فقیه امام خمینی در سال 1348 ارائه شده اند، در چهار‏‎ ‎‏گروه ذیل تبیین کند: ‏

‏1) ولایت فقیه در امور جزئیه: در این گروه دو تن از علمای بزرگ شیعه، یعنی آیةالله‏‎ ‎‏خوئی و آیةالله اراکی قرار دارند. آیت الله خوئی در «مصباح الفقاهه» سه منصب برای‏‎ ‎‏فقها قائل است: فتوی دادن، قضاوت و ولایت در اموال و انفس و تصرف در آن. از این رو،‏‎ ‎‏او عقیده دارد که ولایت مطلقه تنها مختص به نبی و ائمه – علیهم السلام – است و فقیه حق‏‎ ‎‏ندارد در اموری دخالت یا اعمال ولایت کند که از مختصات مطلقه بودن باشند. آیةالله‏‎ ‎‏اراکی نیز در «المکاسب المحرمه» با قبول سه منصب مذکور سلطنت مسلمان ذی‏‎ ‎‏شوکت در عرفیات را نیز به رسمیت می شناسد.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 175

‏2) ولایت انتصابی فقیه با اختیارات محدود: در این گروه نیز عالمانی از جمله آیةالله‏‎ ‎‏گلپایگانی و آیةالله سبزواری قرار دارند. آیةالله گلپایگانی در ‏«الهدایة الی من له الولایة»‎ ‎‏معتقد است که فقیه، ولایت تامه مطلقه ندارد تا در امور شخصی و اموال مردم تصرف‏‎ ‎‏کند. آیةالله سید عبدالاعلی موسوی سبزواری نیز در ‏«مهذب الاحکام فی بیان حلال و‎ ‎حرام»‏ اثبات ولایت برای فقیه در غیر موارد یقین را مشکل می داند.‏

‏3) ولایت انتخابی فقیه با اختیارات محدود: در این گروه آیةالله منتظری قرار دارد که‏‎ ‎‏نظریاتش در ‏«دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة»‏ منعکس شده است. به‏‎ ‎‏عقیده وی از تمامی روایات باب نمی توان نصب بالفعل فقها برای حکومت را استفاده‏‎ ‎‏کرد، بلکه اصلحیت فقیه، قابل استفاده است، از این رو بر امت اسلامی واجب است که‏‎ ‎‏ولیّ فقیه را برگزیند.‏

‏4) ولایت انتصابی فقیه با اختیارات مطلقه: امام خمینی، از طرف داران این نظریه‏‎ ‎‏است. ایشان در «ولایت فقیه» و «البیع» به تحلیل این نظریه پرداخته است. به عقیدۀ امام،‏‎ ‎‏حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه محدود به عمل در چارچوب احکام فرعی الهی‏‎ ‎‏نمی باشد، چرا که در این صورت ولایت تفویضی به نبی اکرم(ص)، پدیده ای بی محتوا‏‎ ‎‏می گردد و ولایت فقیه، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول(ص) است، یکی از احکام‏‎ ‎‏اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 176