ولایت انتصابی و انتخابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی‌ گرگانی، سید محسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت انتصابی و انتخابی

ولایت انتصابی و انتخابی

حجةالاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی گرگانی

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله با استناد به روایات متعددی از قبیل ‏«مقبوله عمر بن حنظله»،‎ ‎«اللهم ارحم خلفائی الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی»، «علما امتی کانبیاء بنی‎ ‎اسرائیل»، «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حدیثنا»‏ به بررسی ولایت فقیه‏‎ ‎‏می پردازد.‏

‏وی در ادامه با بیان پاره ای از ادله اثبات ضرورت حکومت اسلامی و نیز تحلیل‏‎ ‎‏محتوای روایات فوق، به موضوع اصلی نوشتار خود، یعنی دیدگاه امام خمینی، دربارۀ‏‎ ‎‏انتصابی بودن ولایت فقیه باز می گردد. در اندیشه سیاسی امام خمینی، مقام ولایت از‏‎ ‎‏سوی امام معصوم(ع) جعل و اعتبار شده و در واقع فقیه از سوی شارع، منصوب شده‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 174

است و مشروعیت دینی دارد.‏

‏نقد نظریه انتخاب از موضوعات دیگر این مقاله است که نویسنده ایرادهای ذیل را بر‏‎ ‎‏آن وارد می داند: 1) واگذار کردن ولایت به مردم، خطرناک است و ممکن است افرادی‏‎ ‎‏غیر صالح به قدرت دست یابند؛ 2) اجماع مردم بر انتخاب یک نفر امکان ندارد به هرج‏‎ ‎‏و مرج کشیده می شود؛ 3) در صورت پذیرش اکثریت، ممکن است اقلیت درست گفته‏‎ ‎‏باشد و اکثریت جامعه بر اثر بی سوادی به انحراف روند.‏

‏بررسی و نقد ادله طرفداران نظریه انتخاب از مباحث پایانی این مقاله است که‏‎ ‎‏نویسنده به تفصیل دربارۀ آن ها سخن گفته است.‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 175