تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل لنکرانی، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه

تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه 

حجةالاسلام والمسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی

‏ ‏

‏نهضت های پیامبران ابراهیمی به سبب معنویت گرایی و عدالت خواهی در درازای‏‎ ‎‏تاریخ درخشیده اند و در عرصه های زندگی انسان ها، هماره توان پاسخ گویی و راهبری‏‎ ‎‏نسل ها به سمت تعالی روانی و تکامل اجتماعی را نشان داده اند. ‏

‏از منظر الهی پیامبران، انسان در فضای آکنده از عدل و مهر و امنیّت می تواند به عشق‏‎ ‎‏و پرستش کمال گرایانه دست یابد، و دل بستگی های فطری اش را به ارزش های اخلاقی‏‎ ‎‏تداوم بخشد.‏

‏از این رو، سیاست و مدیریت در اسلام، چه در عصر حضور پیامبر و امام معصوم و‏‎ ‎‏چه در عصر غیبت، و ولایت فقیه بر پایۀ عدالت اجتماعی و اقتصادی استوار شده است. ‏

‏نویسنده بر این باور است که عدل فراگیر، تنها در حوزۀ ولایی ممکن است و فقیه، از‏‎ ‎‏آن رو که آگاه ترین فرد بر مفهوم و گسترۀ عدل است و در تهذیب نفس خویش کامیاب‏‎ ‎‏بوده، توانایی ایجاد جامعۀ مبتنی بر عدالت را خواهد داشت.‏

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 162