ولایت‏ فقیه به روایت اخبار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عابدیان، اکبر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت‏ فقیه به روایت اخبار

ولایت فقیه به روایت اخبار

اکبر عابدیان

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله می کوشد ولایت فقیه را با استناد به روایاتی از قبیل: ‏

1) اللهم ارحم خلفائی... الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی وسنتی فیعلمونها الناس من بعدی؛ 

2) الفهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها.

‏تبیین و بررسی کند. وی در ادامه، پس از بررسی سند و متن حدیث اول، نتیجه‏‎ ‎‏می گیرد که مراد از خلفا کاتبان و ناقلان حدیث پیامبر نیستند بلکه مراد فقیهان اند، یعنی‏‎ ‎‏کسانی که می توانند احکام دینی را از منابع اسلامی استخراج کنند. اینان جانشینان‏‎ ‎‏پیامبرند و خلافت را از آن حضرت به ارث می برند. در روایت دوم، فقها حصون اسلام‏‎ ‎‏معرفی شده اند. حصون به مفهوم حفظ کردن اسلام است. حفظ اسلام از واجبات مطلق‏‎ ‎‏است نه مشروط و بر فقیه واجب است که با به دست گرفتن حکومت، از کلیه قوانین‏‎ ‎‏اجتماعی و فردی اسلامی، حفاظت کند.‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 157