فی الحکومة الاسلامیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی امیری، سیدجعفر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

فی الحکومة الاسلامیة

فی الحکومةالاسلامیة

حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر طباطبایی امیری

‏ ‏

‏نویسنده پس از بیان ضرورت حکومت و وجوب عقلی آن در اسلام و به بحث از‏‎ ‎‏ولایت تکوینی و تشریعی پرداخته است. در ادامه مراتب ولایت به چهار مرتبه ولایت‏‎ ‎‏خداوند، ولایت پیامبر، ولایت ائمه معصومین و ولایت فقیه تقسیم شده است. نویسنده‏‎ ‎‏در ادامه ادله روایی ولایت فقیه را از حیث سند و ولایت مورد بحث قرار داده است. در‏‎ ‎‏بخش بعدی ادله عقلی ولایت فقیه بحث شده که عبارت اند از: ‏

‏1) برهان حکمت؛ ‏

‏2) برهان لطف؛ ‏

‏3) برهان فطرت.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 156