ولایت‏ فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سلامی‌راوندی، عباس

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت‏ فقیه

‏ ‏

ولایت فقیه

عباس سلامی راوندی

‏ ‏

‏مقاله حاضر در چهار بخش فراهم آمده است: در بخش اوّل اندیشۀ ولایت فقیه تبیین‏‎ ‎‏شده و آمده است که حاکمیت در درجه اوّل از آن خدا است و خداوند آن را به انبیا و اولیا‏‎ ‎‏واگذارده و در عصر غیبت نیز امامان معصوم(ع) حاکمیت فقیه جامع الشرایط را امضا‏‎ ‎‏کرده اند. اندیشه حکومت و ولایت از دیرباز مورد توجه شیعه بوده و پیامبر و امام‏‎ ‎‏علی(ع) و امام حسن(ع) خود تشکیل حکومت دادند و ائمه دیگر نیز اگر مجالی‏‎ ‎‏می یافتند چنین می کردند. در روایات به ولایت فقیه در عصر غیبت تصریح شده و طریق‏‎ ‎‏تبیین ولی فقیه به صورت انتصابی بیان شده است، هر چند می توان گفت: طریق تبیین‏‎ ‎‏ولیّ فقیه در واقع هم انتصابی است هم انتخابی، زیرا مردم در چارچوب معین شده از‏‎ ‎‏جانب شرع زعیم شایسته را شناسایی می کنند و برمی گزینند. بنابراین، مشروعیت او‏‎ ‎‏ناشی از شرع است و مردم در تحقق حکومت او نقش دارند.‏

‏در بخش دوّم این مقاله، بر علم و قوانین و شریعت الهی، عدالت و تقوا، مدیریت و‏‎ ‎‏بینش سیاسی – اجتماعی، شجاعت و پذیرش مردمی به عنوان شرایط لازم برای ولیّ‏‎ ‎‏فقیه اشاره شده است.‏

‏در بخش سوم به تبیین دو نظریه ولایت مقیده فقیه و ولایت مطلقه فقیه پرداخته شده‏‎ ‎‏و نویسنده قلمرو اختیارات ولی فقیه را مطلق پنداشته و هر آن چه را که بر پیامبر و امام جایز‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 146

بود، در قلمرو اختیارات فقیه قرار داده است. بنابراین، به اعتقاد او، اختیارات ذکر شده در‏‎ ‎‏قانون اساسی تنها ذکر نمونه ای از اختیارات ولی فقیه است وگرنه او نیز همه اختیارات‏‎ ‎‏ولی معصوم را داراست، مگر این که استثنایی وارد شده باشد، مثل جهاد ابتدایی.‏

‏در بخش آخر مقاله به برخی از وظایف ولی فقیه مانند: اجرای احکام و قوانین،‏‎ ‎‏ برقراری آرامش و امنیت، هدایت انسان ها به سوی خداوند متعال، پاس داری از مرزهای‏‎ ‎‏مسلمانان، اداره امور کشور، مقابله با ظلم و غارت گری و استکبار و انحصارطلبی،‏‎ ‎‏قضاوت و دادرسی پرداخته که مبتنی بر آیات و روایات و کلام امام(ره) است.‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 147