اندیشه ولایت ‏فقیه از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حیدری‌کاشانی، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

اندیشه ولایت ‏فقیه از دیدگاه امام خمینی

اندیشه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین محمدجواد حیدری کاشانی

‏ ‏

‏ولایت هم ردیف واژه هایی مانند امارت و حکومت است که نوعی سلطه و حکومت‏‎ ‎‏در آن نهفته است. فقهای گذشته دربارۀ ولایت فقیه، دیدگاه های مختلفی دارند و اغلب‏‎ ‎‏آن ها، ولایت فقیه را به نحو موجبه جزئیه پذیرفته اند. به عقیده امام خمینی، فقیه در‏‎ ‎‏عصر غیبت از همان اختیاراتی در باب حکومت برخوردار است که امام معصوم در عصر‏‎ ‎‏حضور برخوردار بود.‏

‏این نوع از ولایت که از آن به ولایت مطلقه فقیه، تعبیر می شود، به مفهوم استبداد در‏‎ ‎‏رأی نیست، بلکه «مطلقه» در این جا به مفهوم محدود نبودن حوزه اختیارات فقیه به امور‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 139

صغار و امور حسبیه است.‏

‏نظریه ولایت فقیه، که پیشینه ای بس طولانی در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه دارد،‏‎ ‎‏پدیده ای جدید به حساب نمی آید، عالمان بسیاری از جمله شیخ مفید محقق حلّی، شهید‏‎ ‎‏اول و ثانی، محقق کرکی، صاحب جواهر، شیخ طوسی و احمد نراقی در آثار خود به‏‎ ‎‏اثبات آن پرداخته اند.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 140