ولایت‏ فقیه حکومتی در قانون، حکومتی بر قانون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تشیعف، محمدحسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت‏ فقیه حکومتی در قانون، حکومتی بر قانون

ولایت فقیه حکومتی در قانون، حکومتی بر قانون

حجةالاسلام والمسلمین محمدحسن تشیع

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله سعی دارد با استفاده از متن قانون اساسی و هم چنین با‏‎ ‎‏بهره گیری از اندیشه و عملکرد بنیان گذار جمهوری اسلامی، حوزۀ اختیارات ولی فقیه‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 130

بررسی کند. وی برای این منظور تحلیلی از پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ارائه می دهد و آن را بازگشت قهقرایی به هفتاد سال قبل (زمان مشروطه) قلمداد می کند‏‎ ‎‏و طرح مسئلۀ ولایت فقیه را حاصل هوشیاری یاران صدیق امام(ره) دانسته و مراحل‏‎ ‎‏شکل گیری پیش نویس قانون اساسی و مخالفت های موجود را بررسی قرار می کند.‏

‏نگارنده در بخش دیگر این مقاله به متن قانون اساسی مصوب 1358 برمی گردد و با‏‎ ‎‏نگاه به وظایف و اختیارات  ولیّ فقیه به بحث اصلی خود می پردازد. وی با استناد به اصل‏‎ ‎‏110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را ترسیم و تحلیل و آن را با قانون اساسی‏‎ ‎‏مصوب سال 1368 مقایسه می کند.‏

‏نویسنده در ادامه به سیره عملی امام راحل(ره) در عمل به اصل 110 قانون اساسی‏‎ ‎‏اشاره دارد و معتقد است که امام در موارد لزوم فراتر از این اصل عمل کرده است. وی‏‎ ‎‏مبانی فقهی امام وظایف و اختیارات ولی فقیه را بیش از آن چه که در قانون آمده است‏‎ ‎‏می داند.‏

‏مؤلف تئوری «نظارتِ» فقیه را به کلی غلط می داند و در ردّ آن استدلال می کند.‏

‏  ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 131