بررسی اجمالی رساله ولایت‏ فقیه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پرتوآذین، کبری

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بررسی اجمالی رساله ولایت‏ فقیه امام خمینی

بررسی اجمالی رساله ولایت فقیه امام خمینی

کبری پرتوآذین

‏ ‏

‏این مقاله بازخوانی مجددی از مباحث ولایت فقیه حضرت امام خمینی در سال‏‎ ‎‏1348 است. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، متمایزات حکومت‏‎ ‎‏اسلامی با سایر اشکال قدرت، ویژگی های زمام دار اسلامی (علم و عدالت) و مستندات‏‎ ‎‏ولایت فقیه، محورهای چهارگانه ای است که طی آن ها نویسنده به معرفی آن اثر‏‎ ‎‏می پردازد.‏

‏ولایت فقیه، محوری ترین مسئله اندیشۀ سیاسی امام خمینی است که به عنوان‏‎ ‎‏اکترناتیو جای گزین انواع و گونه های مختلف سلطنت، پا به عرصه نظریه های دولت‏‎ ‎‏نهاده است. در حقیقت، این نظریه می کوشد تا در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید به‏‎ ‎‏قدرت برسد، و مشروعیت قدرت در عصر غیبت از آن کیست، راهکاری یابد که ریشه‏‎ ‎‏در اندیشه های فقهی و کلامی شیعه داشته باشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 130