ولایت ‏فقیه و حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بس‌خواسته، غلامرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولایت ‏فقیه و حکومت اسلامی

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

غلامرضا بس خواسته

‏ ‏

‏به عقیده نویسنده اندیشه ولایت فقیه به این دغدغه است که چه کسی باید به‏‎ ‎‏قدرت برسد در واقع حاکم، در دیدگاه اسلام ویژگی هایی دارد که احراز یکایک آن ها‏‎ ‎‏بسی دشوار است و اندک افرادی واجد آن ها هستند. نویسنده در ادامه به مراحل شکل ‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 126

گیری نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و نیز مخالفان داخلی و خارجی‏‎ ‎‏این نظریه اشاره می کند. ‏

‏شرایط ولیّ فقیه (فقاهت، عدالت، کفایت و درایت)، اختیارات ولیّ فقیه در دو بخش‏‎ ‎‏داخل و خارج از مرزها، وظایف ولیّ فقیه (مصلحت اندیش، ایدئولوژی اسلامی، تبیین‏‎ ‎‏زندگی ایده آل اسلامی، تشریح نظام تعلیم و تربیت اسلامی، نصیحت عامه، ساده‏‎ ‎‏زیستی) ولایت فقیه و دیگر اصول و نهادها، ولایت فقیه و قانون اساسی، ولایت فقیه و‏‎ ‎‏احزاب سیاسی، ولایت فقیه و الزامات حقوقی و بین المللی و ولایت فقیه و دموکراسی،‏‎ ‎‏از مباحث دیگر این نوشتارند که نویسنده به تفصیل درباره آن ها سخن گفته است.‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 127