بررسی مقام خلافت و ولایت و مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : علم‏ الهدی، سید محمدرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

بررسی مقام خلافت و ولایت و مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)

‏ ‏

بررسی مقام خلافت و ولایت و مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره) 

حجةالاسلام والمسلمین سید محمدرضا علم الهدی

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله می گوید: آن چه را مرحوم امام خمینی(ره) بدان توجه عمیق‏‎ ‎‏کرده، یک نظریه دینی برگرفته از قرآن و سنت است و وی برای تبیین آن و ریشه یابی‏‎ ‎‏صحیح با استفاده از دیدگاه های فقهی، فلسفی و عرفانی امام(ره) در مسئلۀ خلافت الهی‏‎ ‎‏به معنای حکومت و ولایت از حیث ثبوت و اثبات، به تعریف ولایت پرداخته و ابعاد‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 87

مختلف آن را به اختصار بیان کرده است سپس با اشاره به دلایل عقلی و نقلی ضرورت‏‎ ‎‏تشکیل حکومت الهی، پیوستگی آن را با سنت الهی و حکومت ولی عصر (عج) بیان‏‎ ‎‏می کند.‏

‏نویسنده از حکومت اسلامی به حکومت الله بر انسان ها تعبیر می کند و می گوید:‏‎ ‎‏تحقق حکومتی پایدار و صاحب مدینه فاضله که در آن، حقوق فرد و جامعه رعایت و‏‎ ‎‏مرزهای زندگی با تعریف صحیح از هم باز شناخته شود، نیازمند خلافت بندگان برگزیده‏‎ ‎‏الهی، یعنی انبیاء است وی در ادامه به دلایل حکومت اسلامی از قرآن و سنت اشاره دارد‏‎ ‎‏و در پایان به برخی از روایات ولایت فقیه استناد می کند و در نتیجۀ بحث خود می گوید‏‎ ‎‏که امام(ره) مسئله ولایت فقیه را ادامه راه انبیاء و علمای دین را وارثان آنان می داند. ‏

‏ ‏

‏ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 88