مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سکندری، علی

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی

‏ 

مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی

علی سکندری

‏ ‏

‏مشروعیتِ حکومت و منشأ آن، از منظرهای فقهی – سیاسی قابل تأمل است. برخی به‏‎ ‎‏نصبِ ولیّ فقیه، اعتقاد دارند و بدین سان، الهی بودنِ مشروعیتِ ولایت فقیه را ثابت‏‎ ‎‏می کنند و بعضی، رأی مردم را میزان نهاده، مشروعیتِ مدنی را طرح می کنند.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 82

نویسنده در تحقیق خویش، این نکته را به دست می دهد که مشروعیتِ الهی – مدنی،‏‎ ‎‏ پشتوانۀ حکومت دینی در عصر غیبت به شمار می آید و در این باره با استناد به کلام امام‏‎ ‎‏راحل، عالم و عادل بودن فقیه و نیز برای رأی مردم اعتبار قائل شد و به اعتماد و حمایت‏‎ ‎‏مردمی دل بستن را خاطرنشان می سازد.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 83