ضوابط دولت مطلوب و برترِ دینی از نگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : زارعی‌ امینی، محمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ضوابط دولت مطلوب و برترِ دینی از نگاه امام خمینی

‏ ‏

ضوابط دولت مطلوب و برترِ دینی از نگاه امام خمینی

محمد زارعی امینی

‏ ‏

‏سیمای حاکم و حکومت دینی موضوع این مقاله است، که نویسنده می کوشد از منظر‏‎ ‎‏سیاسیِ امام خمینی به ترسیم آن بپردازد. قانون گرایی، عدالت خواهی، تفاهم‏‎ ‎‏دولت مردان و ملت، حقوق متقابلِ مردم و کارگزاران اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در‏‎ ‎‏نهج البلاغه، تواضع حاکمان در پیشگاه ملت و همراهی با محرومان جامعه و نیز مسئلۀ‏‎ ‎‏بیت المال و دولت، مسائلی است که این مقاله عهده دار بیان آن است. ‏

‏نویسنده وظیفه اصلی حکومت را سوق دادن انسان ها به سوی کمال و نجات انسان ها‏‎ ‎‏از ظلمات تلقی می کند. وی دیگر اهداف حکومت برتر را چنین برمی شمارد: 1) آبادانی‏‎ ‎‏شهرها؛ 2) نجات ستمگران؛ 3) اجرای حدود و قوانین.‏

‏مؤلف در جای دیگر از ساده زیستی و ایثار کارگزاران حکومت دینی، به عنوان یکی‏‎ ‎‏از امتیازهای دولت مطلوب امام خمینی، نام می برد.‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 79