مشروعیت الهی – مردی حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : روشنفکر، اکرم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشروعیت الهی – مردی حکومت اسلامی

مشروعیت الهی – مردی حکومت اسلامی

اکرم روشنفکر

‏ ‏

‏این مقاله در مقام بیان ویژگی های شخصیت و زعامت امام خمینی می باشد، که‏‎ ‎‏محصول آن، پیروزی انقلاب اسلامی و سربلندی نظام جمهوری اسلامی در برهه های‏‎ ‎‏گوناگون زمانی است. نویسنده در تحلیل معنویت گرایی و ایمان در حیات سیاسی امام‏‎ ‎‏راحل می گوید: "ناتوانی در فهمِ رمزِ توجه به خدا سبب گردید که جهان مادی علی رغم‏‎ ‎‏توان مندی های تکنولوژیک، توانایی محاسبه و برخورد با انقلاب اسلامی را نداشته‏‎ ‎‏باشد و سرانجام یک گام بلند از حکومت اسلامی عقب افتد، در حالی که امام خمینی‏‎ ‎‏همین رمز را مطلوب استراتژی حکومت اسلامی قرار داده است."‏

‏در جای دیگر نویسنده دربارۀ حضور مردم در عرصه های انقلاب و پشتوانه های ملی‏‎ ‎‏در منظر سیاسی امام خمینی می نویسد: امام خمینی به پشتوانه ملت ایمان داشت، از این‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 77

رو فرمود: «ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت» و پشتیبانی مردم را باعث دوام‏‎ ‎‏حکومت اعلام فرمود: «اگر مردم پشتیبان یک رژیمی باشند، آن رژیم از بین نخواهد‏‎ ‎‏رفت».‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 78