رابطۀ اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اسلامی، سید حسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

رابطۀ اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی

رابطۀ اخلاق و سیاست از دیدگاه امام خمینی

حجةالاسلام والمسلمین سید حسن اسلامی

‏ ‏

‏مقوله های اخلاق و سیاست، از دیرباز اندیشه ها را به خود مشغول داشته و‏‎ ‎‏نسبت هایی که میان آن دو به وجود آمده، تأثیرهایی بر روند حرکت جامعه و تاریخ بشری‏‎ ‎‏برجای نهاده که قابل تأمل است.‏

‏نویسنده، نخست نسبت ها و آموزه های گوناگون را تجزیه و تحلیل می کند که‏‎ ‎‏عبارت اند از: جدایی اخلاق از سیاست؛ تبعیت اخلاق از سیاست؛ دو سطحی‏‎ ‎‏(فردی – اجتماعی) بودن اخلاق و سیاست، و وحدت اخلاق و سیاست.‏

‏بخش پایانی مقاله به رابطۀ اخلاق و سیاست در منظر امام خمینی اختصاص یافته‏‎ ‎‏است که در سه محور مطرح می شود: تهذیب نفسانی یا هدف انبیا و رسول اکرم؛‏‎ ‎‏آمیختگی دین و سیاست در اسلام؛ یگانگی اخلاق و سیاستِ اسلامی.‏

‏نویسنده، نگرش فراگیر و سازندۀ امام را در شناخت انسان و جامعه و تاریخ می نمایاند‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 61

و نقش ایشان را در بازگشت اسلام به عرصه های اجتماعی و سیاسی، و مبارزه با تحجر‏‎ ‎‏گرایان و عافیت طلبان را خاطرنشان می سازد. هم چنین بدین نکته می پردازد که در‏‎ ‎‏مکتب امام خمینی اخلاق و سیاست چنان در هم آمیخته اند که می توان گفت: هر مقولۀ‏‎ ‎‏اخلاقی، سیاسی نیز هست، و هر مقولۀ سیاسی و اجتماعی، امری اخلاقی به شمار‏‎ ‎‏می آید و این نگرش، بازتابی از آموزه های دینی پیامبران و قرآن کریم است که تاریخ‏‎ ‎‏شاهدِ عینیت آن در حیات مصلحان و مجاهدان ابراهیمی بوده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 62