مردم در اندیشه امام و نقش آن‏ها و تحقّق ولایت ‏فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شریعتمداری، شایسته

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مردم در اندیشه امام و نقش آن‏ها و تحقّق ولایت ‏فقیه

‏ ‏

مردم در اندیشه امام و نقش آن ها و تحقّق ولایت فقیه

دکتر شایسته شریعتمداری

‏ ‏

‏تئوکراسی در اصطلاح، حکومت دینی یا دین سالاری نامیده می شود، اما این که این‏‎ ‎‏اصطلاح به چه معنا است و معیار دینی بودن یک حکومت چیست، جای بحث و‏‎ ‎‏گفت و گو است. این مقاله عهده دار پاسخ به این سؤال با تکیه بر دیدگاه امام خمینی است.‏‎ ‎‏نخست، انواع حکومت و وجوه تمایز حکومت دینی از انوع دیگر حکومت ها بحث و‏‎ ‎‏مشخص شده است که عمده ترین این وجوه تفاوت نوع حکومت حاکم بر آن است‏‎ ‎‏حکومت دینی، حکومتی است که ارادۀ برتر در آن، ارادۀ خداوند و قانون مُطاع در آن،‏‎ ‎‏ قانون الهی است. همین ملاک، معیار اصلی در دینی بودن حکومت است.‏

‏از آن جا که حکومت دینی در واقع نوعی حکومتِ قانون است، در بخش بعدی این‏‎ ‎‏مقاله، مفهوم قانون و انواع آن بررسی شده است؛ سپس انواع حکومت دینی با ارائۀ‏‎ ‎‏معنای کلی از آن که همانا حاکمیت قانونِ الهی است تایید شده؛ چنان که امام خمینی در‏‎ ‎‏تعریف شان از حکومت اسلامی بر آن تأکید کرده اند.‏

‏در ادامه به لزوم تناسب میان قانون گذار، تفسیر کننده و اجرا کننده آن اشاره شده و از‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 35

‏همین ره گذر نقش روحانیان و فقها در حکومت اسلامی بحث شده است.‏

‏در علت نام گذاری این حکومت: «ولایت فقیه» بر تحلیل امام خمینی(ره) از آن، اشاره‏‎ ‎‏و تأکید شده است. ایشان فرمودند: «فقیه به عنوان عالم به قانون خدا، به منظور برقراری‏‎ ‎‏حکومت قانون خدا، مأموریتی اجرایی می یابد و وظیفۀ اجرای قانون خدا، که در عهد‏‎ ‎‏رسالت بر عهدۀ رسول خدا(ص) و پس از وی بر عهدۀ ائمه اطهار(ع) بوده، بنابر لزوم‏‎ ‎‏تداوم اجرای احکام الهی در عهد غیبت، این مهم بر دوش علمای دینی یا فقها قرار‏‎ ‎‏می گیرد؛ همانان که جانشینان و وارثان پیامبرانند.»‏

‏در بخش نهایی مقاله با استناد به برخی آرای دیگر در باب حکومت دینی، دو‏‎ ‎‏حکومت دین سالاری و مردم سالاری – که معمولاً مبتنی بر فرض تقابل میان ارادۀ خدا و‏‎ ‎‏ارادۀ مردم است – مورد مقایسه قرار گرفته است و از این رهگذر به نقش خواست مردم‏‎ ‎‏در تحقق حکومت الهی و از جمله در ولایت فقیه اشاره شده، آن گاه با استفاده از برخی‏‎ ‎‏آرای امام(ره)، آرای مطرح در زمینۀ حکومت دینی نقد شده است.‏

‏ ‏

‎ 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 36