قلمرو دخالت دین در عرصۀ امور اجتماعی و سیاسی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : زرین‌چیان، غلامرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

قلمرو دخالت دین در عرصۀ امور اجتماعی و سیاسی از دیدگاه امام خمینی

قلمرو دخالت دین در عرصۀ امور اجتماعی و سیاسی از دیدگاه امام خمینی

غلامرضا زرین چیان

‏ ‏

‏نویسنده این مقاله با نقل عبارت متعددی از امام خمینی به ابعاد مختلف دخالت دین‏‎ ‎‏در عرصه های عمومی اشاره می کند. به عقیده امام خمینی: «اسلام فقط عبادت نیست،‏‎ ‎‏ فقط تعلیم و تعلم عبادی و امثال این ها نیست، اسلام سیاست است. اسلام یک رژیم‏‎ ‎‏است، یک رژیم سیاسی است.»، «مسئله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 32

‏است که انبیا برای آن آمده بودند.»، «یکی از فلسفه های بزرگ حج، بُعد سیاسی آن است‏‎ ‎‏و دست های جنایت کار از همه اطراف برای کوبیدن این بُعد در کار هستند.‏

‏نویسنده در ادامه تحت عناوین فرماندهی کل قوا، زنان، دانشگاه ها، و مراکز تعلیم و‏‎ ‎‏تربیت، دیدگاه های امام را مطرح و بدین نتیجه می رسد که هیچ دینی همانند اسلام، توان‏‎ ‎‏حضور در عرصه مختلف بشری را ندارد؛ در واقع اسلام برای پاسخ به نیازهای بشر در‏‎ ‎‏طول تاریخ آمده و مصرفش به پایان نرسیده است. امام با اذعان به چنین ایده ای، اعتقاد‏‎ ‎‏به برپایی حکومت دینی داشت و در این راه به مبارزه برخاست.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 33