ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بابشی، ملک

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

ملک بابشی

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله طی دو بخش مبادی و ماهیت حکومت اسلامی را بررسی کرده‏‎ ‎‏است. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ماهیت قوانین اسلام و سیرۀ عملی پیشوایان‏‎ ‎‏موضوعات اصلی بخش اول اند که نویسنده به استناد به آیات متعددی دربارۀ امر به‏‎ ‎‏معروف و نهی از منکر، مکنت در زمین، اقامه قسط، خلافت در زمین، حکومت عادلانه،‏‎ ‎‏ حکومت مستضعفان، اقامه حدود الهی و نیز احادیث و روایات بسیاری از قبیل «ان‏‎ ‎‏الحکومة کالامامة» یا «انما الحکومة فرض من الله و قد حکم رسول الله»، در تلاش است تا‏‎ ‎‏ضرورت حکومت اسلامی را ثابت کند. علاوه بر این، بسیاری از احکام اسلامی در مقام‏‎ ‎‏اجرا، نیازمند مجری و حاکم اند و بدون حکومت تحقق نمی یابند. با توجه به این موارد‏‎ ‎‏بود که پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه، حکومت دینی تشکیل داد و خود رأساً به رتق‏‎ ‎‏و فتق امور می پرداخت.‏

‏نویسنده در ادامه به تحلیل حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی می پردازد و در‏‎ ‎‏چارچوب ذیل به اندیشه ایشان اشاره می کند: ‏

‏1) اجرای احکام و دستورهای اسلامی نیازمند حکومت است؛ ‏

‏2) اقامه حکومت و آماده کردن مقدمات آن و یاری نمودن فقیه مخالف دولت جائر بر‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 27

همگان لازم است؛ ‏

‏3) در عصر غیبت فقهای جامع الشرایط، حاکمان الهی اند؛ ‏

‏4) در حکومت اسلامی احکام حکومتی بر همه احکام فرعی تقدم دارد؛ ‏

‏5) حفظ نظام اسلامی بر همگان واجب است.‏

‏در بخش دوم مقاله، نویسنده به تمایز حکومت اسلامی در هدف و ابزارها به سایر‏‎ ‎‏حکومت ها می پردازد و اسلامی بودن حکومت را نیز در اسلامی بودن اهداف و وسایل‏‎ ‎‏دست یابی به آن ها می داند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 28