زمینه‏ های تثبیت حکومت دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : احمدی، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

زمینه‏ های تثبیت حکومت دینی

زمینه های تثبیت حکومت دینی

حجةالاسلام و المسلمین احمد احمدی

 

‏نویسنده در این مقاله هدف از حکومت اسلامی را اجرای حدود و احکام اسلام‏‎ ‎‏و اراده شئون جامعه بر اساس دستورها و قوانین دین مبین اسلام دانسته و حکومت‏‎ ‎‏اسلامی را، از آن جهت که دستورهای آن از جانب خداوند و رهبری آن با امام‏‎ ‎‏معصوم(ع) و عصر غیبت با فقیه عادل است، با سایر حکومت های موجود متفاوت‏‎ ‎‏می داند. وی با استناد به آیۀ 41 سوره حج وظیفه اساسی حکومت اسلامی را در دوران‏‎ ‎‏تثبیت، اقامۀ نماز، پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر دانسته و به تبیین این‏‎ ‎‏سه مؤلفه پرداخته است.‏

‏نگارنده اولین برنامه حکومت صالحان را پرداختن به مسائل اعتقادی و فکری افراد‏‎ ‎‏جامعه و تربیت آنان بر اساس اعتقادات محکم و زدودن شبهات و مسائل انحرافی از‏‎ ‎‏ذهن آن ها؛ و دومین وظیفه را زکات می داند که بُعد توزیع ثروت در سیستم اقتصادی‏‎ ‎‏اسلام را نشان می دهد. نویسنده در نهایت امر به معروف و نهی از منکر را نگهبان‏‎ ‎‏تمامیت اسلام و کلید گشایش مشکلات و نابسامانی ها می داند.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 21