احیای امر و ایجاد حکومت حق، یا زمینه های استقرار حکومت دینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : احمدی، احمد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

احیای امر و ایجاد حکومت حق، یا زمینه های استقرار حکومت دینی

احیای امر و ایجاد حکومت حق، یا زمینه های استقرار حکومت دینی

حجةالاسلام والمسلمین احمد احمدی

‏ ‏

‏نویسنده برای آشنایی و آگاهی نسبت به راه کارها و شیوه های عملی برای رسیدن به‏‎ ‎‏«حکومت دینی و احیای امر» ابتدا با مروری به روایات احیای امر، در صدد است تا‏‎ ‎‏زمینه های استقرار حکومت دینی را شناسایی کند. وی از این روایات چنین نتیجه‏‎ ‎‏می گیرد که احیای امر بر پنج عامل: 1) تعلم و تعلیم؛ 2) ذکر و مذاکره؛ 3) زیارت و تزاور‏‎ ‎‏و لقاء و تلافی؛ 4) الفت و اجتماع؛ 5) حبس و وقف، استوار است و در ادامه مقالۀ به‏‎ ‎‏تبیین همین مقولات می پردازد و در هر قسمت ضمن استناد به آیات و روایات،‏‎ ‎‏دیدگاه های حضرت امام(ره) را در مورد هر یک از عوامل فوق، ذکر کند.‏

‏نگارنده در بحث «جمع و اجتماع» اذعان می دارد که در بستر هر نوع اجتماعی، از‏‎ ‎‏جامعه بدوی و از جامعه عشایری، و از جامعه روستایی تا جامعه صنعتی و فراصنعتی،‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 20

‏جامعه دینی و حکومت دینی شکل می گیرد.‏

‏نویسنده در مباحث خود به این نتیجه می رسد که برای احیای امر و برای تحقق‏‎ ‎‏حکومت دینی، فراهم ساختن زمینه های «تعلم»، «ذکر»، «زیارت و لقا» و «تجمع و شکل»‏‎ ‎‏ضروری است و برای رسیدن به آن نیاز به تحمل سختی، آمادگی و از خود گذشتگی‏‎ ‎‏است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 21