درآمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

درآمد

‏درآمد

‏امام خمینی نامی ماندگار در تاریخ معاصر است. آثار وجودی دوران زندگانی نود ساله امام،‏‎ ‎‏به ویژه در دهه های اخیر، به گونه ای است که او را به حقیقتی زنده و پویا برای عصرها و نسل های‏‎ ‎‏پس از خود تبدیل کرده است. عشق و علاقۀ وافر امت اسلامی و حتی غیر مسلمانان به تجدید‏‎ ‎‏خاطرۀ نو به نو با آن امام راحل، حکایت از استمرار حیات پویا و تأثیر علمی درازپای ایشان‏‎ ‎‏دارد. نام گذاری سال 1378 به نام «امام خمینی» توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و رئیس‏‎ ‎‏جمهور محبوب و همراهی و همدلی مردم در برگزاری باشکوه و شایستۀ برنامه های مختلفِ‏‎ ‎‏یک صدمین سال گرد تولد امام، در  در همین راستا موجه و قابل تفسیر است.‏

‏بزرگداشت امام، به ویژه در سال امام ابعاد گوناگونی را می طلبد اما مهم ترین آن ها بازخوانی‏‎ ‎‏اندیشه های نورانی و استوار امام و معرفی آن ها به نسل جوان و طالب حقیقت است. در میان‏‎ ‎‏اندیشه ها و دیدگاه های امام، بازشناسی اندیشه های حکومتی ایشان اهمیتی خاص و جایگاهی‏‎ ‎‏ویژه دارد که خود برخاسته از دو دلیل است: اول آن که بزرگ ترین دست آورد علمی امام، بنیان‏‎ ‎‏نهادن جمهوری اسلامی ایران بر ویرانه های رژیم سلطنتی است که از رهیافت ایشان به تعامل‏‎ ‎‏دین و حکومت و نگرش ایشان به حکومت اسلامی در عصر غیبت سرچشمه گرفته است. در‏‎ ‎‏استمرار این راه نیز، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز از نظریه پردازای ایشان‏‎ ‎‏در باب حکومت تأثیر پذیرفته است. روشن است که اندیشه هایی که علت محدثه و مبقیۀ‏‎ ‎‏انقلاب بوده، شایسته تأمل، بازشناسی و ترویج است. دوم آن که اندیشه های امام در این عرصه،‏‎ ‎‏در حجمی وسیع و در دوران های مختلفِ قبل از شروع مبارزات، دوران مبارزه و پس از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب و به گونه های مختلفِ کتاب، مصاحبه، سخنرانی و اعلامیه ارائه شده است. بی ترید‏‎ ‎‏تدوین، تبیین و ارائه به روزِ این مجموعۀ ارزشمند، کاری بایسته و شایسته است؛ به ویژه آن که‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی ایران برای پویایی و پایایی خود سخت بدان نیازمند است.‏

‏کنگره «امام خمینی و اندیشۀ حکومت اسلامی» برای پاسخ گویی به این نیاز پی ریزی شد و‏‎ ‎‏در مدت یک سال از آغاز برنامه ریزی تا زمان برگزاری، فعالیت های علمی گوناگونی را در قالب،‏‎ ‎‏مقالات، مصاحبه های علمی، مناظره های تلویزیونی، مأخذشناسی، تهیه متون علمی و انتشار‏‎ ‎‏هشت شماره نشریۀ «اندیشه حکومت» سامان بخشید. در تولید و سامان دهی این فعالیت ها، قبل‏‎ ‎‏از هر چیز از بذل محبت و مشارکت علمی  آیات عظام، استادان و فضلای بزرگوار حوزه و‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 5

‏استادان و دانشجویان فرهیختۀ دانشگاه بهره بردیم.‏

‏برنامه ریزی این کنگره با اشراف و مساعدت تولیت محترم آستان مقدس امام خمینی،‏‎ ‎‏حضرت حجةلاسلام والمسلمین حاج سیدحسن خمینی و با حسن تدبیر مسئولان محترم‏‎ ‎‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به ویژه قائم مقام محترم مؤسسه، جناب آقای حاج حمید‏‎ ‎‏انصاری آغاز گردید. در ادامه نیز مساعدت های ستاد یک صدمین سال گرد میلاد امام خمینی، به‏‎ ‎‏ویژه مسئول محترم ستاد، حجةالاسلام والمسلمین حاج محمدعلی انصاری رفیق راه شد.‏‎ ‎‏بی تردید اشراف علمی حضرت آیةالله معرفت، دبیر محترم کنگره و ارشادات ایشان بر اتقان و‏‎ ‎‏اعتبار علمی مکتوبات کنگره افزود. از سوی دیگر اگر تلاش مجدانۀ کمیتۀ برنامه ریزی و هیئت‏‎ ‎‏علمی بررسی مقالات و همراهی مسئولان واحدهای علمی و اجرایی و کلیه همکاران نبود،‏‎ ‎‏مسلماً شاهد چنین نتیجۀ قابل قبولی نبودیم. در این جا به سهم خود از عنایات و زحمات‏‎ ‎‏عزیزان تشکر می کنیم و سربلندی و عزت همگان را از درگاه خدای منان می طلبیم.‏

‏آن چه در پیش رو دارید، مجموعۀ چکیدۀ مقالات کنگره است. گفتنی است که تعداد‏‎ ‎‏مقاله های رسیده (تا زمان نگارش درآمد) سیصد و سی ودو مقاله بوده است. بعضی از نویسندگان‏‎ ‎‏خود، خلاصه مقالات را ارسال کردند با این حال، بخش عمدۀ چکیده ها توسط کمیتۀ عملی کنگره‏‎ ‎‏تهیه شده است.‏

‏ضمن عرضه پوزش از نویسندگانی که به سبب دیر رسیدن مقاله و یا عدم تناسب موضوع، از‏‎ ‎‏چاپ چکیدۀ مقالۀ انان محروم ماندیم، امیدواریم چکیده های تهیه شده توسط کمیتۀ علمی‏‎ ‎‏رضایت نویسندگان گرامی را فراهم آورد.‏

‏در نهایت از عزیزانی که عهده دار تلخیص مقالات بوده اند قدردانی و تشکر می شود.‏

‏قائم مقام دبیر مسئول کمیتۀ علمی کنگره‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 6